Deadline - Barrit Vrigsted Nyt. NR 8 - 25 Maj

Start :

-

Slut :

Deadline - Barrit Vrigsted Nyt. NR 8 -  25 Maj
Dit lokale blad.


Barrit Vrigsted Nyt udkommer 7 gange årlig i månederne, juni, august, oktober, november,


februar, marts og april. Bladet udkommer i et oplad på ca. 1000 eksemplarer,


som omdeles til alle husstande i Barrit og Vrigsted sogne.


Du kan sende dit indlæg til os på email bvnyt@bvnyt.dk


Opsætning af dit indlæg i Word: 


A4  - Margner: Top  -  1,5 cm, bund – 2,0 cm, venstre – 1,5 cm, højre – 1,5 cm. 


Skrift: Times new roman – str. 16. 


Bidrag til bladet kan indbetales til Den Jyske Sparekasse


Reg.nr.: 8133 – Konto nr.: 000 279 1285

Del dette event