KROEN: Fredningsnævnet - SE RETTELSE Møde om fredningsforslag og sti om Esrum Sø

Start :

-

Slut :

Adresse : Nødebo Kro, Nødebovej 26, Nødebo

RETTELSE: MØDET AFHOLDES KL 10 om formiddagen


Fredningsnævnets forslag til fredning af Esrum Søs omgivelser fremlægges til drøftelse på dette borgermøde, hvor alle interesserede kan deltage.


Kilde: Frederiksborg Amts Avis, 26.6. 2019

Del dette event